Finlandsgatan

Finlandsgatan 1


Central fastighet i anslutning till barnvänliga Finlandsparken.

Finlandsgatan

Centralt vid Finlandsparken