Husargatan

Husargatan 20


Fastighet på norr i Eksjö med grönytor och granne med regementet.

Husargatan                Eksjö